CSS - czym jest CSS

Co to jest CSS?

Skrót CSS (czyli Cascading Style Sheets) - po polsku tłumaczy się jako kaskadowe arkusze stylów. Jest to język niezbędny do kontroli wyglądu strony internetowej.

Tak jak język html służy do umieszczenia na stronie treści (czyli tekstu, grafik, hiperłączy, dźwięku, video itp.), tak CSS używany jest do kontrolowania wyglądu tych elementów (czyli decydujemy np. o kolorze czy wyrównaniu tekstu, położeniu obrazków, wyglądzie tła strony itp.)

Reguły CSS

Język CSS składa się ze zbioru reguł. Każda reguła określa wygląd konkretnych elementów html (np. tekstu zawartego w znacznikach <p>, nagłówków <h1>-<6>, obrazków <img>, hiperłączy <a> i wielu innych).

Konstrukcja reguły CSS

Reguły CSS konstruujemy według następującego wzoru:

wzór reguły CSS

Reguła CSS może być złożona i zawierać więcej niż jedną modyfikację wyglądu:

wzór reguły CSS

Jak widać, w regułach CSS występuje kilka elementów, w niezmiennej kolejności:

Przykładowa reguła CSS może wyglądać następująco:

wzór reguły CSS

Ta reguła określa wygląd każdego znacznika <p>: