Excel - adresy bezwzględne

Zastosowanie

Adresowanie bezwzględne przydaje się często w przypadku, gdy wartość wpisaną w jednym miejscu trzeba wykorzystać do obliczeń w wielu komórkach. Będzie to np. przeliczanie z jednej waluty na drugą, gdzie tylko w jednym miejscu mamy podany kurs waluty. Może to być naliczanie podatku, spalania paliwa i wiele wiele innych.

Adresowanie bezwzględne

W poniższym przykładzie chcemy do podanej kwoty doliczyć podatek, którego wysokość podano w komórce B6. Stworzona formułka z adresowaniem względnym w tym przypadku nie zda egzaminu - odwołanie do komórki B6 przy przeciągnięciu formuły "zsunie się" w dół na puste pola - formuła nie poda więc prawidłowych wyników.

Dlatego musimy "zabronić" odwołaniu do komórki B6 (czyli wysokości podatku) przesuwania się przy przeciąganiu formuły. Innymi słowy musimy zablokować adres komórki. Czynimy to wykorzystując symbol $. Ten symbol działa jak "kłódka", która możemy założyć osobno na wiersz i kolumnę danego adresu. W przypadku adresowania bezwzględnego blokujemy zarówno wiersz, jak i kolumnę. Nasza formułka będzie więc wyglądała tak: =A1*$B$6.

Taki zapis pozwoli nam bez przeszkód przeliczyć wszystkie wartości. Zablokowanie komórki z wysokością podatku umożliwia przemnożenie kolejnych sum przez tą samą liczbę - odwołanie do komórki zawierającej wysokość podatku nie przesuwa się bez względu na kierunek przeciągania formuły.