Excel - adresy mieszane

Zastosowanie

Adresowanie mieszane łączy z sobą elementy adresowanie względnego i bezwzględnego. Używamy go wtedy, kiedy chcemy danemu odwołaniu w formule zablokować jeden wymiar przesunięć - tylko lewo-prawo lub tylko góra-dół.

Działanie

Chcąc zablokować odwołaniu przesuwanie się w dół bądź w górę musimy blokadę - czyli symbol $ wstawić przed numerem wiersza.

Natomiast symbol $ wstawiony przed literą oznaczającą kolumnę zabrania odwołaniu przesuwać się prawo-lewo (a więc zmieniać kolumnę).

Przykład

W poniższym przykładzie chcemy przeliczyć złotówki na euro. Podane kwoty dotyczą 3 lat - a więc przeliczać je będziemy po kursie właściwym dla danego roku. Prawidłowym działaniem będzie stworzenie jednej formuły, która przeciągnięta na żółte pola poda nam prawidłowe wyniki.

Najpierw w komórce D2 piszemy formułkę przeliczającą pierwszą kwotę na euro po odpowiednim kursie: =A2/A9.

Następnym krokiem jest zastanowienie się, w którym kierunku i o ile komórek będziemy przeciągać formułę (w naszym przypadku o 2 w prawo i o 4 w dół). Wiemy, że tak samo zachowają się odwołania. Analizujemy więc, czy chcemy aby się tam przemieściły. W omawiamym przykładzie odwołanie do przeliczanej kwoty (A2) musi przemieszczać się swobodnie, aby formuła przeliczała prawidłowe wartości. Natomiast odwołanie do kursu euro (A9) może przemieścić się tylko w prawo. Przesunięcie się go w dół (z 9 wiersza na 10, 11 itd.) uniemożliwiłoby otrzymanie prawidłowych wyników.

Musimy więc zablokować temu odwołaniu możliwość ruchu góra-dół. Osiągniemy to wstawiając symbol $ przed numerem wiersza =A2/A$9. Pozostaje nam już tylko przeciągnąć formułę w prawo i w dół - powinna działać prawidłowo.