Excel - podstawowe formuły

Gotowe formuły

Potrafimy już wpisywać do Excela podstawowe działania matematyczne. Excel oferuje jednak całe mnóstwo gotowych funkcji. Znacznie ułatwiają one pracę, a często umozliwiają naprawdę zaawansowane operacje na danych.

Na początek omówimy formuły z grupu autosumowanie. Grupa ta zawiera 5 prostych, lecz bardzo przydatnych funkcji. Możemy je znaleźć wchodząc w menu formuły i rozwijając menu autosumowanie.Suma

Funkcja suma jest jedną z najczęściej wykorzystywanych. Jej działanie polega na dodaniu do siebie wartości ze wszystkich komórek, które wskażemy.

Średnia

Funkcja średnia działa podobnie. Jednak średnia po zsumowaniu podzieli uzyskaną wartość przez liczbę sumowanych wartości i wyświetli wynik. Czyli po prostu wyciągnie średnią arytmetyczną z wszystkich zaznaczonych komórek.

Minimum

Zadaniem funkcji minimum jest odnaleźć i wyświetlić najmniejszą liczbę ze wskazanego zakresu.

Maksimum

Funkcja maksimum działa identycznie jak minimum, z jedną oczywistą różnicą. Odnajdzie i wyświetli najwyższą znalezioną liczbę.

Zliczanie

Funkcja zliczanie przyda nam się, kiedy będziemy chcieli dowiedzieć się, ile wartości liczbowych znajduje się np. w danej tabeli. Zliczanie wyświetli informację ile liczb występuje w zaznaczonym obszarze. Zignoruje komórki puste lub zawierające tekst.