Excel - podstawowe obliczenia

Formuły

Wiemy już, jak wprowadzać do Excela dane potrzebne do obliczeń. Wykonajmy więc podstawowe działania matematyczne. Aby program odróżnił zwykłą komórkę z danymi od tej, w której ma wykonać działanie matematyczne, należy na początku tej komórki wpisać znak równości = . Jest to informacja dla programu, że w tej komórce ma wykonać obliczenia. Opis działania matematycznego, jakie Excel ma dla nas wykonać to formuła.

Od tej pory wyświetlana zawartość komórki będzie różniła się od tego, co pokazuje pasek formuły. Jest on widoczny bezpośrednio nad arkuszem.
Podstawowe działania

Formuła zawsze musi zaczynać się znakiem równości. Następnie koniecznie trzeba kliknąć - czyli zaznaczyć - komórkę, gdzie chcemy otrzymać wynik obliczeń. Powszechnym błędem jest zaznaczanie danych i następnie próba wpisania formuły (choć są przypadki gdy da się tak postąpić). Podstawowe działania oznaczone są symbolami:

Przy ręcznym wpisywaniu formuł warto korzystać z klawiatury numerycznej - podstawowe symbole są tam pod osobnymi klawiszami.

Przykładowa formuła może wyglądać np. tak: =2+2/(48*3)-11

Odwołania

Oczywiście tworzenie formuł, w których wpisujemy wartości liczbowe nie ma większego sensu. Wystarczyłby kalkulator. Możliwości Excela są znacznie większe. Zresztą zazwyczaj chcemy korzystać z danych które już są wpisane w tabele. Dlatego prawidłowo jest tworzyć w formułach odwołania do innych komórek. Dzięki temu formuła operuje na wartościach liczbowych wpisanych w innych komórkach tabeli. Gdy zmienimy wartości, formuła nadal będzie poprawnie działała, podając prawidłowy wynik.

Tak więc zamiast =2+2 znacznie lepiej będzie napisać np. =D2+D3 (pod warunkiem że w komórkach D2 i D3 są wpisane odpowiednie liczby).

Chcąc wpisać formułę ręcznie:

  1. Ustawiamy się w komórce w której chcemy dostać wynik.
  2. Zaczynamy od znaku równości.
  3. Pokazujemy lewym klawiszem myszy komórki, gdzie są wartości z jakiej chcemy skorzystać.
  4. Wpisujemy odpowiednie działania matematyczne.
  5. Zatwierdzamy klawiszem ENTER.