Excel - podstawowe informacje

Wygląd arkusza

Po uruchomieniu programu zobaczysz pusty arkusz. Wygląda jak wielka tabela. Składa się z kolumn (oznaczonych literami alfabetu) oraz wierszy (oznaczonych numerami). Pojedyncza część, do której możemy wpisać dane to komórka.


Współrzędne

Każda z komórek ma współrzędne, któr wyznacza litera kolumny i numer wiersza. Są widoczne w lewym górnym rogu. Komórki (podobnie jak np. w Wordzie) można grupować. Współrzędne grupy scalonych komórek wyznacza lewy górny róg tej grupy.


Poruszanie się po arkuszu

Po arkuszu poruszamy się za pomocą kursora myszy lub za pomocą klawiatury - klawiszami strzałek ⇦ ⇧ ⇨ ⇩

Arkusz jest oczywiście znacznie większy niż widać na pierwszy rzut oka. Mamy do dyspozycji całe mnóstwo miejsca.

Liczba kolumn nie ogranicza się do liczby liter w alfabecie. Po tym, jak Excel dotrze do litery Z, rozpoczyna adresowanie kolumn ponownie od litery A, dodając do niej kolejne litery alfabetu. Wygląda to mniej więcej tak: ....W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD itd. Następnie dodaje cały alfabet do litery B (BA, BB, BC...), litery C (CA, CB, CC, CD...) itd. Excel 2007 kończy adresowanie kolumn na kombinacji XFD. Daje to 16 384 kolumny do dyspozycji użytkownika.

Znacznie łatwiej obliczyć liczbę wierszy. Są numerowane, wystarczy więc dotrzeć na sam dół arkusza. Używając klawiszy strzałek trwałoby to bardzo długo, dlatego warto posłużyć się skrótem klawiszowym Ctrl+⇓. Wierszy w arkuszu mamy 1 048 576. Daje nam to oszałamiającą liczbę 17 178 230 784 komórek w arkuszu!

Więcej arkuszy!

W jednym arkuszu znajduje się ogromna ilość miejsca. Liczba arkuszy może jednak być wyższa niż jeden.