Excel - przeciąganie formuł

Seryjne obliczenia

Potrafimy już korzystać z podstawowych formuł w Excelu. Czas więc użyć ich w więcej niż jednej komórce.

Zazwyczaj w Excelu mamy do czynienia nie z pojedynczym obliczeniem, ale z całą serią tych samych działań - tylko na różnych wartościach.

Mamy do przeliczenia prostą tabelkę - do ceny produktu należy doliczyć cenę transportu. Rozpoczniemy oczywiście od wpisania formuły dodającej do siebie te dwie ceny - w najwyższej wolnej komórce.

Kiedy już mamy gotową formułę, wystarczy chwycić lewym przyciskiem myszy za lewy dolny róg komórki.

Teraz nadal trzymając lewy przycisk myszy, po prostu przeciągamy formułę na te komórki, które mają wyświetlać prawidłowy wynik.

Jak to działa?

Przeczytaj uważnie ten punkt

Jest kluczowy dla prawidłowego zrozumienia Excela. Po zrozumieniu sposobu przeciągania formuł żadne zadanie nie będzie dla Ciebie straszne.

Przy wpisywaniu formuł w Excelu posługujemy się odwołaniami do innych komórek. Piszemy np. C4 zamiast wpisywać liczbę z tej komórki. Co się dzieje z tymi odwołaniami przy przeciąganiu formuły?

Kiedy przeciągamy formułę np. o 3 wiersze w dół, odwołania z tej komórki również przesuną się o tą samą ilość wierszy.

Odwołania formułki przy jej przeciągnięciu przesuną się o tą samą liczbę wierszy (przy przeciąganiu góra/dół) i/lub kolumn (przy przeciąganiu prawo/lewo), o jaką przeciągniesz formułkę.

I to właśnie trzeba zrozumieć i zapamiętać. Np. w poniższym przykładzie przeciągaliśmy formułkę z 3 wiersza - odwołuje się ona do komórek D3 i E3.

Po przeciągnięciu tej formuły w dół o 2 komórki, odwołania także przesunęły się o 2 komórki w dół - z 3 wiersza na 5.


Oczywiście nie zawsze odpowiada nam taki stan rzeczy, aby odwołania przesuwały się przy przeciąganiu formuły. Ale o tym DALEJ