Excel - edycja wykresu kolumnowego

Edycja wykresu kolumnowego

Po wstawieniu wykresu Excel sformatuje go automatycznie. Mamy jednak wpływ na każdy element jego wyglądu. Po kliknięciu wstawionego wykresu w oknie programu pojawią się nowe menu: Projektowanie, Układ i Formatowanie. W tych trzech lokacjach znajdziemy wszystkie opcje potrzebne do edycji wyglądu wykresu.

Oto kilka podstawowych przydatnych operacji:

Etykiety danych

Etykiety danych to wyświetlone wartości liczbowe, jakie pokazuje wykres. Włączamy je wchodząc w menu Układ i wybierając Etykiety danych. Dostępne opcje wyświetlą etykiety w danym miejscu wykresu.

Jedno kliknięcie na etykietach danych wykresu zaznaczy je wszystkie. Można je teraz edytować, np:

Można również edytować pojedyńcze etykiety. Wystarczy po pierwszym kliknięciu wybraną etykietę kliknąć drugi raz.

Serie danych

Aby pracować na serii danych, trzeba ją najpierw zaznaczyć. Robimy to klikając na jednym ze słupków serii - zaznaczy to całą serię. Drugie kliknięcie na eybranym słupku zaznaczy tylko ten jeden. Edycja serii danych - czyli słupków wykresu najczęściej dotyczy:

Oś pionowa

Aby edytować oś pionową, należy ją zaznaczyć, po czym kliknąć prawym przyciskiem i wybrać polecenie Formatuj oś. Można też wybrać z menu Układ opcję OsieGłówna oś pionowaWięcej opcji osi. Następnie szukamy wspomnianych opcji w karcie Opcje osi

Edycja najczęściej dotyczy zmiany wartości osi - w wywołanym oknie formatowania osi zamiast opcji automatycznie wpisujemy stałe:

Warto również poeksperymentować z innymi dostępnymi opcjami

Oś pozioma

Operacje na osi poziomej dotyczą często zapewnienia czytelności etykiet osi. Opcją jaką możemy wykorzystać jest wyrównanie i kierunek tekstu. Edycja odbywa się podobnie jak przy osi pionowej. Zaznaczamy oś poziomą i po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy Formatuj oś. Następnie szukamy wspomnianych opcji w karcie Wyrównanie.

Linie siatki

Linie siatki wywołujemy lub usuwamy wchodząc w menu UkładPodstawowe/pomocnicze poziome/pionowe linie siatki. Wybierając zakładkę Więcej opcji zyskujemy możliwość pełnej edycji linii siatki.

Legenda

Legendę wywołujemy lub usuwamy wchodząc w menu UkładLegenda. Mamy tam do wyboru usunięcie legendy z wykresu (Brak lub wyświetlenie jej w danym miejscu. Wybierając zakładkę Więcej opcji Możemy formatować wygląd legendy.