html5 atrybuty znaczników

Atrybuty znaczników

Kod html składa się ze znaczników. Każdy ze znaczników określa dany element strony. Strona internetowa to zbiór różnych elementów, obiektów.

<znacznik atrybut="wartość atrybutu">zawartość znacznika</znacznik>

Przykłady:

Znacznikowi <p> (również wielu innym) możemy nadać atrybut title. Spowoduje to, że po najechaniu kursorem na dany akapit pojawi się komunikat, jaki wpiszemy w atrybucie title.

<p title="atrybut title">

Sprawdź jak działa atrybut title dla znacznika <p>


Znacznik <a> pozwala na tworzenie hiperłączy w tekście. Za pomocą atrybutu href wskazujemy miejsce, do którego ma prowadzić hiperłącze.

<a href="http://www.w3schools.com/">

Sprawdź jak działa atrybut href dla znacznika <a> - stwórz własne hiperłącze


Dzięki atrybutom width (szerokość) i height (wysokość) możemy określać wielkość danego elementu - np. obrazka. Pozwala to na właściwe rozmieszczenie go na stronie. Atrybut src wskazuje miejsce, gdzie jest przechowywany obrazek. Dla jednego znacznika (w tym przypadku <img> ) można podać więcej niż jeden atrybut. Należy oddzielać je spacją. Wszystkie muszą znajdowaćsię w znaczniku otwierającym.

<img src="w3chools.jpg" width="104" height="142">

Zmodyfikuj atrybuty. Spróbuj zmienić wielkość obrazka.