html5 - formatowanie tekstu

Tekst wytłuszczony (pogrubiony)

<b>

<strong>

To jest tekst wytłuszczony znacznikiem <b>.

To jest tekst wytłuszczony znacznikiem <strong>.

Sprawdź jak działa znacznik <b>

Sprawdź jak działa znacznik <strong>


Tekst pochylony (kursywa)

<i>

<em>

To tekst pochylony znacznikiem <i>.

To tekst pochylony znacznikiem <em>.

Sprawdź jak działa znacznik <i>

Sprawdź jak działa znacznik <em>


Tekst pomniejszony/powiększony

<small>

<big>

To jest tekst pomniejszony znacznikiem <small>

To jest tekst powiększony znacznikiem <big>

Sprawdź jak działa znacznik <small>


Tekst wyróżniony (podświetlony)

<mark>

Słowo MARK wyróżnione zostało za pomocą znacznika <mark>

Sprawdź jak działa znacznik <mark>


Tekst przekreślony

<del>

Jedno ze słów tego akapitu jest przekreślone za pomocą znacznika <del>

Sprawdź jak działa znacznik <del>


Indeks dolny

<sub>

To jest słowo, gdzie użyliśmy znacznika <sub> (od "subscripted"): słowo i dzięki temu będziemy mogli pisać np. proste wzory chemiczne (H2O)

Sprawdź jak działa znacznik <sub>


Indeks górny

<sup>

To jest słowo, gdzie użyliśmy znacznika <sup> (od "superscripted"): słowo i dzięki temu będziemy mogli pisać np. wzory z potęgowaniem (22)

Sprawdź jak działa znacznik <sup>


Tekst podkreślony

<ins>

<u>

Jedno ze słów w tym akapicie podkreśliliśmy znacznikiem <ins>

Sprawdź jak działa znacznik <ins>


Wstawienie pustej linii (odstępu)

<br>


Pomiędzy tym akapitem i następnym wstawiliśmy pustą linię za pomocą znacznika <br>Wstawienie poziomej linii

<hr>

Pomiędzy tym akapitem i następnym wstawiliśmy 3 poziome linie za pomocą trzech znaczników <hr> Również wszystkie znaczniki, o których mowa na tej stronie, są oddzielone od siebie znacznikiem <hr>

Wyjaśnienie skrótu

<abbr>

Dzięki znacznikowi <abbr> możemy sprawić, że użytkownik, czytając tekst w którym zastosowano skrót, po najechaniu na ten skrót kursorem ujrzy jego wyjaśnienie. KONIECZNE JEST DOPISANIE ATRYBUTU <title> PRZY TYM ZNACZNIKU!

Najedź kursorem na następujący skrót: PZPN

Ten znacznik musi być zamknięty!

Sprawdź jak działa znacznik <abbr>


Powrót na górę