html5 - hiperłącze

Hiperłącze w html

<a>

Do wstawienia hiperłącza na stronę internetową służy znacznik <a>.

Znacznik <a> zawsze powinien zostać zamknięty. Musi zawierać minimum 1 atrybut: href. Wartość tego atrybutu to link, do którego ma prowadzić nasze hiperłącze.

Podstawowa konstrukcja wygląda następująco:

<a href="adres do którego ma prowadzić hiperłącze">Tekst widoczny na stronie</a>

Na przykład tak zapisana linijka kodu:

<a href="http://www.17gim.pl/pokaz_artykul.php?id_artykulu=24">Ten link poprowadzi Cię do strony Gimnazjum nr 17 w Łodzi</a>

Na stronie internetowej wyświetli się i będzie działać następująco: Ten link poprowadzi Cię do strony Gimnazjum nr 17 w Łodzi


Przećwicz i sprawdź, jak tworzy się znacznik </a>


Domyślnie wszystkie hiperłącza w przeglądarkach wyświetlają się podobnie:


Najczęściej używane atrybuty znacznika <a>


Linkowanie obrazów

Hiperłączem może być fragment tekstu, może nim być także obrazek. Wystarczy zagnieździć znacznik <img> w znaczniku <a>:

<a href="http://www.w3schools.com">

<img src="smiley.gif" alt="Go to W3Schools!">

</a>

Sprawdź jak to działa

TUTAJ znajdziesz więcej informacji o podawaniu adresu względnego i bezwzględnego. Warto kliknąć!

Powrót na górę