html5 - podstawowa konstrukcja strony

Podstawowa konstrukcja strony internetowej.

Tylko zawartość znacznika <body> jest widoczna dla użytkownika (jasny obszar)! Tak więc cała treść, jaką chcesz umieścić na swojej stronie powinna być zawarta w znaczniku <body>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>to jest tytuł strony</title>

</head>


<body>

<h1>nagłówek</h1>

<p>treść strony - to co chcemy na niej pokazać</p>

</body>

</html>


Niezbędne elementy strony html

Co MUSI zawierać strona internetowa, aby była stroną internetową:

PRZYKŁADOWY KOD STRONY INTERNETOWEJ

PRZYKŁADOWY PLIK HTML (kliknij, by go ściągnąć)