html5 - lista numerowana

Lista numerowana

<ol>

<li>

W kodzie html możemy także utworzyć listę numerowaną. Służy temu znacznik <ol>.

Kolejne punkty - podobnie jak w przykładzie powyżej, tworzymy dodając kolejne znaczniki <li>

Podstawowa konstrukcja wygląda następująco:

<ol>

<li>punkt</li>
<li>punkt</li>
<li>punkt</li>

</ol>

Taki zapis da następujący efekt:

  1. punkt
  2. punkt
  3. punkt

Listę numerowana domyślnie zacznie się od numeru 1, ale można to zmienić, dodając atrybut start, zaś w jego wartości liczbę, od której ma być numerowana lista. Np. chcemy rozpocząc numerację od 21. Znacznik otwierający będzie wtedy wyglądał następująco:

<ol start="21">

Sprawdź jak to działa