html5 - lista punktowana

Lista punktowana

<ul>

<li>

Do stworzenia w html listy punktowanej służy znacznik <ul>.

Kolejne podpunkty tworzymy natomiast dodając kolejne znaczniki <li>

Podstawowa konstrukcja wygląda następująco:

<ul>

<li>podpunkt</li>
<li>podpunkt</li>
<li>podpunkt</li>

</ul>

Taki zapis da następujący efekt:

Sprawdź jak to działa