html5 - symbole

Wstawienie znaków specjalnych

Niektóre znaki, jakie chcemy wstawić do tekstu, trzeba w kodzie html zapisać w specjalny sposób, aby prawidłowo zostały wyświetlone na stronie. Wiele z takich znaków nie jest także dostępne z klawiatury. Takim znakiem jest np symbol euro:

Aby na stronie internetowej został wyświetlony znak €, w kodzie strony należy go zapisać jako €, jako €, lub €

Symbol euro, a także wiele innych (np. ®, →, ♣, ∏) zapisywane są w taki właśnie sposób.

Tutaj i tutaj znajdziesz niektóre z kodów, jakimi zapisuje się częściej używane symbole.