html5 - wymagania na poszczególne oceny

Co na jaką ocenę?

Tu znajdziesz informacje, co powinna zawierać Twoja strona html robiona na zaliczenie (sprawdzian), aby otrzymać którąś z poniższych ocen. Pamiętaj, że musisz jeszcze opowiedzieć o budowie swojej strony.

Zamieszczam tu tylko ogólne wskazówki dotyczące wymagań na poszczególne oceny!

Każda strona będzie oceniana indywidualnie - wytyczne poniżej mają tylko pomóc przy stworzeniu swojej pracy

niedostateczny

Wystarczy nic nie zrobić. Można też ewentualnie wykazać się zupełną nieznajomością języka html.

dopuszczający

Elementy, które powinna mieć strona na "dwójkę":

dostateczny

Elementy, które powinna mieć strona na "trójkę":

dobry

Elementy, które powinna mieć strona na "czwórkę":

bardzo dobry

Elementy, które powinna mieć strona na "piątkę":

celujący

Elementy, które powinna mieć strona na "szóstkę":

Tematyka witryny internetowej zaliczającej dział (do wyboru)

Jeśli masz inny pomysł niż wymienione poniżej, najpierw uzgodnij go z nauczycielem

 1. Podróż dookoła Polski
 2. Moje rodzinne miasto
 3. Nasza szkoła
 4. Ulubione zwierzę
 5. Krainy geograficzne Polski
 6. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 7. Układ planetarny
 8. Polska Piastów
 9. Cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu
 10. Komisja Edukacji Narodowej i jej osiągnięcia
 11. Twórcy klasyki literatury polskiej, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Ignacy Krasicki, Jan Brzechwa, Konstanty Idelfons Gałczyński
 12. Ulubiony zespół muzyczny
 13. Ulubiony zespół sportowy