komputer - podstawowe informacje

Definicja

Komputer

- maszyna przeznaczona do przetwarzania informacji przedstawionych w postaci cyfrowej.

Rodzaje komputerów

Tak naprawdę klasyfikacja komputerów może być bardzo różna. Wszystko zależy od przyjętych kryteriów. Można rozróżniać urządzenia na podstawie wielkości, mobilności, mocy obliczeniowej itp. Ja proponuję następujący podział:

Niezależnie od typu komputera, ich działanie opiera się na tych samych zasadach.

Zasada działania

Komputer jest zbudowany z układów elektronicznych. Podstawą elektroniki jest prąd elektryczny, który w układach elektronicznych albo płynie, albo nie.

Oznacza to, że każda przetwarzana informacja musi być reprezentowana przy pomocy dwóch stanów:

0 - brak napięcia

1 - występuje napięcie

Wynika z tego, że komputer potrafi rozpoznać tylko dwa stany napięciowe: 0 (brak napięcia lub bardzo niskie) i 1 (wysokie napięcie). Komputery muszą więc pracować w oparciu o

system binarny (dwójkowy)

, w którym do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.

Jednostki informacji

Szybkość łącza internetowego

Przepustowość połączenia z Internetem mierzy się w

Mb/s

- czyli

megabitach na sekundę

. Jest to jednostka bardzo często mylnie odczytywana jako megabajty na sekundę. Może prowadzić do błędnego przekonania, że przy łączu np. 50 Mb/s ściągniemy w czasie 1 sekundy 50 megabajtów danych. Rzeczywista prędkość będzie jednak inna: 50 Mb/s należy podzielić przez 8 (tyle ile jeden bajt zawiera bitów) i dopiero ta informacja powie nam, w jakim czasie pobierzemy wybrany plik.

50 mB / 8 = 6,25 - czyli dane będą się pobierały z prędkością 6,25 megabajta na sekundę.

Urządzenia wejścia/wyjścia

Do komputera można podłączyć wiele urządzeń. Możemy je podzielić na jednokierunkowe i dwukierunkowe. Wśród urządzeń jednokierunkowych wyróżnimy:

Urządzenia dwukierunkowe, czyli

Sprawdź, czy umiesz rozróżnić urządzenia wejścia/wyjścia.

Podzespoły komputera

Pomimo różnic w wyglądzie, wydajności, sposobie obsług itp. każdy komputer składa się z tych samych elementów. Do najważniejszych podzespołów zaliczamy:

Powrót na górę