komputer - zasilacz

Definicja

Zasilacz

- urządzenie elektroniczne, które pozwala dostarczyć zasilanie do poszczególnych podzespołów komputera.

Funkcja

Podzespoły komputerowe potrzebują do poprawnego działania stabilnych napięć zasilających.

Zadaniem zasilacza jest przetwarzanie zmiennego napięcia sieciowego 230 V (w niektórych krajach jest to 100 – 120 V) na kilka napięć stałych wykorzystywanych przez poszczególne podzespoły, głównie:

Najważniejsze parametry

Powrót na górę